Konstruktion

Utveckling av nya produkter

Vi kan hjälpa er att ta fram helhetslösningar för elektronikprodukter. Vi klarar hela kedjan från kretskort till färdigt system. Vi kan också hjälpa till med tredjepartstester för CE-godkännande mm. Har ni en färdig produkt kan vi hjälpa till med produktionsanpassning för effektivaste tillverkning.

Kretslösningar

Vare sig ni bara har en idé eller en färdig funktionsspecifikation kan vi hjälpa er att ta fram en kretslösning för er produkt.

Mönsterkortslayout

När en kretslösning finns klar tar vi med hjälp av CAD fram en layout för tillverkning av mönsterkort. Prototypkort kan vara färdiga efter 24 timmar.

Programmering

Om er produkt innehåller en microprocessor tar vi fram programkod för er applikation. Vi programmerar i assembler för att få snabbaste och mest kompakta kod.

Prototyper

Enklare prototypkort kan vi ta fram på några dagar. Mer komplicerade med processor och programvara kan vara framme på några veckor.

Produktionsanpassning

Produktionsanpassning

Vi hjälper gärna till att produktionsanpassa er produkt för bästa genomloppstid.


OH Elektronik

© OH ELEKTRONIK

Integritetspolicy

EN WEBBPLATS FRÅN: DESIGN from SWEDEN