• Produktionsanpassning

  Produktion

  Vi har resurser för hela produktionsledet, från kretskortsmontering till kablage och apparatmontering. Mycket av det vi producerar är avsett för fordonsindustrin och vi vet att det ofta är tuffa miljöer med värme, kyla, vatten och vibrationer. Behöver du en produkt som ska leva i den miljön hjälper vi gärna till med vår erfarenhet.

  Ytmontering

  Ytmonterade komponenter automatmonteras i en MyData pick and place-maskin. Efter monteringen löds korten i en varmluftsugn. Alla kort avsynas efter lödning.

  Hålmontering

  Vare sig ni bara har en idé eller en färdig funktionsspecifikation kan vi hjälpa er att ta fram en kretslösning för er produkt.

  Kablage

  Kablage

  Med hjälp av en modern maskinpark för klippning, skalning och kontaktering tillverkar vi de kablage som ingår i våra produkter. Kablagen testas i en datoriserad testutrustning.

  Slutmontering

  Vid slutmonteringen monteras kretskorten in i apparatlådor och kopplas samman. Kablage och manöverlådor ansluts.

  Provning

  Provning

  Alla produkter funktionstestas om inte annat överenskommits.


  OH Elektronik

  © OH ELEKTRONIK

  Integritetspolicy

  EN WEBBPLATS FRÅN: DESIGN from SWEDEN